Valnämnden

Valnämndens uppdrag är att inom Uddevalla pastorat organisera och genomföra kyrkovalet vart fjärde år.

Ordinarie ledamöter

 • Kenneth Ohlsson, vice ordförande
 • Stig Blom                   
 • Lillemor Fridlund       
 • Bertil Sköldh, ordf 
 • Morgan Lindskog  
 • Marie-Louise Olofson  

Ersättare

 • Siv Malmstedt            
 • Marianne Andersson           
 • Bertil Andersson        
 • Kjell Grönlund           
 • Jeanette Sandelin              
 • Ola Wassenius