Valnämnden

Valnämndens uppdrag är att inom Uddevalla pastorat organisera och genomföra kyrkovalet vart fjärde år.