Valberedningen

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda.