Valberedningen

Ordinarie ledamöter

 • Lillemor Fridlund, ordf
 • Kenneth Ohlsson
 • Siv Malmstedt
 • Bertil Sköldh
 • Lars Andréasson, vice orf
 • Mari-Louise Olofsson

Ersättare

 • Lars-Åke Andersson
 • Johan Augustsson
 • Lillemor Walldin
 • Eva Hansson
 • Thomas Görling