Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Tillgänglighet

Merparten av våra kyrkor, lokaler och kyrkogårdar i Uddevalla pastorat finns publicerade i Tillgänglighetsdatabasen. Det är en databas där du hittar information om fysisk tillgänglighet i vardagen.

Syftet är att motverka bristande tillgänglighet som i förlängningen innebär diskriminering. Arbete med tillgänglighet leder till ökad hälsa, demokrati och delaktighet för invånarna. Tillgänglighetsbasen ägs och drivs av Västra Götalandsregionen.

Klicka här för att besöka Tillgänglighetsdatabasen.