Foto: Simeon Olander

Tekla Nyberg

Lärarinnan som blev äventyrare. 1851-1931

Tekla Nyberg var lärarinna och dagboksförfattare. 2022 uppmärksammades hon i Bohusläns museums stora temautställning ”MOD 1921” till minne av 100-årsjubiléet av kvinnlig rösträtt. Tekla var dotter till Gustav och Fredrika Nyberg, fadern var kopparslagare men även rådman och ledamot i stadens ledning. Tekla kom att studera på Eva Rodhes flickskola, en skola känd för att den även betonade praktiska och estetiska ämnens betydelse för barns utveckling. Senare kom Tekla att själv arbeta på denna skola som teckningslärare. Tekla var äventyrlig och genomförde flera resor till fjärran destinationer. Hon besökte bland annat Amerika, Australien och Indien. Hon reste själv, vilket egentligen inte var tillåtet vid denna tid som kvinna, men genom att även köpa en biljett till sin broder så fungerade det, trots att denne aldrig var med på resorna. Efter sin gärning som lärare och Sveriges första kvinnliga försäljare av brandförsäkringar så bodde hon med två syskonbarn, med vilka hon vid tiden för fyndet av Tutanchamons gravkammare gjorde en resa till just Egypten. 

Vem vilar här?

Upptäck spännande människoöden och känn historiens vingslag! Gå en vandring på Norra kyrkogården och läs om några av dem som fått sin sista vila här. Här hittar du fler intressanta gravar att läsa om.