En swishöverföring görs på en smartphone
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Swish!

Nu kan du ge din gåva eller betala fikat med swish. Enkelt!

Agapepojkarna 123 240 3244
Bäve församling, diakoni 123 609 6002 
Bäve församling, fika 123 059 2642 
Bäve församling, internationell mission 123 511 2065
Bäve församling, kollekt 123 515 7821 
Bäve församling, sopplunch 123 377 0195 
Dalabergs församling, biljetter 123 641 5004
Dalabergs församling, kollekter 123 023 2272 
Dalabergs församling, Ccy Tanzania 123 043 8655
Dalabergs församling, gåvor diakoni 123 085 8571
Fair Trade Shop 123 345 5771
Lane-Ryrs församling, kollekter 123 346 6042 
Saronhuset 123 571 5800 
Uddevalla församling, fikaavgifter 123 000 7617
Uddevalla församling, ungdomsverksamhet 123 132 1504 
Uddevalla församling, kollekter 123 275 1808 
Uddevalla församling, musik/biljetter 123 496 9572
Uddevalla församling, barnverksamheten 123 593 0938