En swishöverföring görs på en smartphone
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Swish

Vi tar gärna emot gåvor eller betalningar via betaltjänsten Swish. Här hittar du en förteckning över de Swishnummer vi använder till olika ändamål.

Agape World Ministries

123 240 3244

Bäve församling

Bäve diakoni 123 609 6002 
Bäve fika 123 059 2642 
Bäve internationell mission 123 511 2065
Bäve kollekt 123 515 7821 
Bäve sopplunch 123 377 0195 

Dalabergs församling

Dalaberg biljetter 123 641 5004
Dalaberg kollekter 123 023 2272 
Dalaberg Ccy Tanzania 123 043 8655
Dalaberg gåvor diakoni 123 085 8571

Fair Trade Shop

123 345 5771 

Lane-Ryrs församling

Lane-Ryr kollekter 123 346 6042 

Saronhuset

123 571 5800 

Uddevalla församling

Uddevalla fikaavgifter 123 000 7617
Uddevalla ungdomsverksamhet 123 132 1504 
Uddevalla kollekter 123 275 1808 
Uddevalla musik/biljetter 123 496 9572
Uddevalla barnverksamheten 123 593 0938