Foto: Albin Hillert /Ikon

Sorgegrupper

En sorgegrupp är en enkel och kravlös gemenskap för dig som mist någon närstående. I Uddevalla pastorat finns olika grupper för dig som önskar dela dina tankar och erfarenheter med andra som är i samma situation. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Någon som stod dig nära har dött. Det påverkar ditt liv på olika sätt. Nya känslor och svåra tankar kommer. Varje människas sorg är unik. Det kan vara en tröst och en hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med andra som är i samma situation. I andras ord och känslor kan du känna igen dig själv. Kyrkan erbjuder dig att vara med i en enkel och kravlös gemenskap där det finns plats för dig, din berättelse, din sorg, dina frågor med mera. 

En sorgegrupp är en mindre grupp på fem till åtta deltagare, som träffas ett bestämt antal gånger med erfarna ledare. Där finns det möjlighet att dela med sig av tankar och känslor med andra som är i samma situation och förstår vad det handlar om. Nedan hittar du information om de sorgegrupper som finns i pastoratet. Vi har också information om grupper för barn och ungdomar. Ta kontakt med församlingsexpeditionen om du vill veta mer. 

Kostnadsfritt

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna!

Expeditionen
Tel: 0522-64 21 00
E-post: uddevalla.pastorat@svenskakyrkan.se
Expeditionens öppettider:
mån-fre 09.00-12.00 samt mån, tis och tors 13.00-15.00

Porträttbild på en tårögt leende kvinna i en kyrka.

Stöd i sorgen

Du är inte ensam i sorgen. I kyrkan finns stöd som hjälper dig att leva vidare. Här kan du samtala med någon om din sorg eller dela tankar och känslor tillsammans med andra som är i en liknande situation.

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.