Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Skyltar vid gravplatser

För att komma i kontakt med gravrättsinnehavare använder sig kyrkogårdsförvaltningen bland annat av skyltar vid gravplatserna.

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten, dvs. kyrkogårdsförvaltningen. Huvudmannen hade inte heller några bra rutiner för att samla in sådana uppgifter.

För att gravregistret skall bli ordentligt uppdaterat vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga, eller andra som känner till något om anhöriga till den/de som är gravsatta på gravplatsen.

Får inte förvaltningen kontakt med anhöriga inom en viss tid (minst två år) kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen (dvs. gravsten m.m.) tas bort och gravplatsen kan upplåtas på nytt.