Foto: Tommy Hvitfeldt

Skicka in en bön eller tänd ett ljus

Här kan du skicka in en bön eller be oss tända ett ljus i kyrkan. Vi ber för ditt böneämne och tänder ljus i kyrkans ljusbärare.

Skicka in en bön

Du behöver inte uppge ditt namn. Ditt böneämne skickas som e-post till ansvarig personal som ber för ditt böneämne och tänder ljus i någon av våra kyrkor.