Sjukhuskyrkan Uddevalla

Vi är här för dig!

Ett samtal, någon som lyssnar eller bara en annan människas närvaro kan göra livet lite lättare. Sjukhuskyrkan finns till för alla som besöker och vistas på Uddevalla sjukhus: patienter, närstående och personal. Vi arbetar med själavård, krisstöd, gudstjänster samt leder reflektionsgrupper och utbildningar för personal.

hitta till oss

Vår expedition och samtalsmottagning finns på Uddevalla sjukhus vid målpunkt A. Besök gärna andaktsrummet när du behöver en lugn stund, det är öppet dygnet runt.

Telefon: 010-435 65 65 
E-post: sjukhuskyrkan.uddevalla@vgregion.se

Klicka här för kontaktuppgifter till vår personal. 

Mer om Sjukhuskyrkan

Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. Ett uttryck för denna omsorg är det arbete som Sjukhuskyrkan gör.

Andaktsrum/gudstjänster

Rummet är till för en stunds vila, stillhet, eftertanke och gudstjänst.

Samtalsmottagning och krisstöd

Det kan finnas många anledningar till att vilja ha någon att prata med.
Det kan vara som en ventil i livet eller som stöd när det hänt något allvarligt.

Dödsfall/sorgegrupper

Avsked vid dödsfall. Sorgegrupper och leva-vidaregrupper.

För personal i NU-sjukvården

Även du som är medarbetare i NU-sjukvården är välkommen till Sjukhuskyrkan för enskilda samtal.

Kyrka/Vård

Samverkan mellan Svenska kyrkan och Socialtjänsten i Uddevalla kommun.

Andra kyrkor och religioner

Vi kan förmedla kontakt med företrädare för olika kristna traditioner och olika religioner.

Länkar om hjälp eller vård:

Saronhuset - Saronhuset är en ideell förening som består av åtta församlingar. Vi arbetar utifrån en kristen grund. Tillsammans vill vi verka för att möta människor i utsatta situationer, i ögonhöjd.

Mötesplats Dalaberg - På Mötesplatsen möts människor från hela kommunen, många hjälper till i verksamheten men de flesta kommer hit för en pratstund eller för att få hjälp med allehanda samhällsfrågor.

Musslan - Är du 7-19 år och har en mamma, pappa eller annan närstående med missbruksproblem eller psykisk sjukdom? Då kan Musslan vara något för dig!

Sjukhuskyrkans sida på NU-sjukvårdens webbplats