Foto: Simeon Olander

Ceremonilokal Sigelhult

Ceremonilokalen på Sigelhults kyrkogård rymmer lokaler för borgerliga begravningar, begravningar i Svenska kyrkans ordning och ceremonier utifrån andra religiösa former. Det är en plats där människor kan dela gemenskap, reflektion, samtal och sorg.

Ceremonilokalen på Sigelhults begravningsplats är en ljus byggnad med högt i tak, stora fönster för vackert ljusinsläpp och naturnära materialval. Lokalerna är utformade för att rymma flera typer av begravningceremonier: borgerliga begravningar, begravningar i Svenska kyrkans ordning och ceremonier utifrån andra religiösa former. 

Byggnaden har två salar: en större med plats för upp till 110 sittande personer och en mindre för mer intima samlingar.

Sigelhults begravningsplats invigdes 1932 och har under åren utvidgats i flera omgångar. Den är idag en av Uddevallas största begravningsplatser och ligger i utkanten av staden intill stora gröna naturområden.

Foto: Simeon Olander