Sigelhults begravningsplats

Sigelhults kyrkogård är Uddevallas senast anlagda kyrkogård, den invigdes 1932. Planeringen är helt modern med i huvudsak rätvinkliga kvarter.

Kyrkogården utvidgades 1981 varvid även en minneslund anlades. Ytterligare utvidgning, västra delen, invigdes 1992. I samband med denna utvidgning uppfördes nya personal- och verkstadsbyggnader. 2003 anlades askgravplatsen.

Gravskick

Läs mer om olika gravskick.

Adress

Sigelhultsvägen 51, 451 92 Uddevalla