Saronhuset

Saronhuset

Saronhuset är sedan 2005 en mötesplats och kyrkornas diakonala centrum i Uddevalla. Hit kan du komma för gemenskap, för att äta lunch eller för att få stöd. 

Saronhuset i Uddevalla är en ideell förening vars uppdrag är att bryta utanförskap, fattigdom och orättvisa så att liv förvandlas och Jesus blir känd. Genom förebyggande, långsiktiga och akuta diakonala insatser arbetar Saronhuset med att möta och hjälpa människor i utsatta livssituationer och vi vill se ett mer rättvist och medmänskligt Uddevalla där ingen lämnas utanför!

Vi är en lågtröskelverksamhet med målsättningen att möta varje människa som en unik person med ett mänskligt värde.

Sedan föreningen bildades ha verksamheten vuxit och blivit uppskattad i kommunen. Saronhuset ligger centralt på Kilbäcksgatan 18 och drivs av nio församlingar i god ekumenisk samverkan.

Saronhuset Stöttar utsatta människor:

 • Serverar lunch för en billig penning fyra dagar i veckan.
 • Driver verksamhet och mötesplats fem dagar i veckan.
 • Måltidsgemenskap under luncherna.
 • Delar ut matlådor och kläder när behov finns.
 • Hjälper till att förmedla kontakt med t.ex. socialtjänst och sjukvård.
 • Bjuder in till andakt och veckomässa.

Läs mer om Saronhuset på www.saronhuset.se

De församlingar som står bakom och driver Saronhuset är

 • Svenska kyrkan Bäve församling.
 • Svenska kyrkan Dalabergs församling.
 • Församlingen Fristaden.
 • Församlingen Kingdom.
 • Svenska kyrkan Herrestads församling.
 • Svenska kyrkan Lane-Ryrs församling.
 • Pingstkyrkan i Uddevalla.
 • Södertullskyrkan.
 • Svenska kyrkan Uddevalla församling.