Foto: Simeon Olander

Rosa Thorburn och Margareth Thorburn

1868-1951 och 1883-1951.

Här vilar systrarna Rosa och Margarethe Thorburn, som tillhörde den tredje generationen av den skotska handelsdynastin i Uddevalla. De har en speciell koppling till Uddevalla församling och pastorat genom att de testamenterade sin privat-bostad Villa Skanskullen och viss övrig kvarlåtenskap till kyrkan. Systrarna var barn till familjens huvudman William Thorburn och dennes hustru Mary Isabella.

Fadern var en framgångsrik företagsledare, skeppsredare och politiker men hade hunnit bli till åren när flickorna föddes. Modern går däremot bort redan 1891 vid bara 47 års ålder. Margrethe var då bara åtta år gammal och vi kan gissa att Rosa fick gå in och ta över mammans roll, hon hade ju hunnit bli 23 år. Barnen växte upp på familjegodset Kasen strax väster om centrum, en imponerande herrgårdsbyggnad som låg på sluttningarna ovanför vad som senare blir Uddevalla varv. En allé ledde upp till herrgården, vilken var känd bland annat för farfaderns stora bibliotek.

Systrarnas bror David kom senare i historien att bli ägare och disponent av Uddevalla tunnfabrik till vilken Villa Skanskullen hörde, och efter dennes allt för tidiga bortgång så köpte systrarna in den som privatbostad. Här levde de fram till sin bortgång 1951, de dog med bara tre dagars mellanrum. Det kan nämnas att Marion Agnes Hemberg som har fått en skylt vid sin grav, ungefär vid kyrkogårdens östra infart, var Rosas och Margareths äldre syster.

Vem vilar här?

Upptäck spännande människoöden och känn historiens vingslag! Gå en vandring på Norra kyrkogården och läs om några av dem som fått sin sista vila här. Här hittar du fler intressanta gravar att läsa om.