Foto: Simeon Olander

Regina Charlotta Brink

”Icke länge saknad av en älskad broder i lifvet. För alltid med honom förenad i döden”. 1790-1834.

Bakom den korta strofen och faktumet att den ogifta Regina Charlotta Brink rycktes bort den 27 augusti 1834 ligger en katastrof och tragedi, både på global, nationell och privat plan. Denna katastrof och tragedi kan stavas kolera, eller cholera morbus som det står i den tidens kyrkböcker.

Sommaren 1834 härjade koleran i hela Europa och den 16 augusti så noteras i kyrkböckerna det första dödsoffret, en ifrån Vänersborg inrest person. Några få dagar senare kunde vi konstatera ett okontrollerat utbrott av kolera i hela staden. Den 25 augusti kan vi läsa att den till staden inflyttade musikern, oboist står det i kyrkböckerna, C F Barck avlidit i den fruktade sjukdomen som hade ett snabbt förlopp. Från fullt frisk till död kunde gå på ett par timmar.

Två dagar senare så rycks även hans storasyster Regina Charlotta bort. Förenade i döden får väl ses lite mera symboliskt, för det verkar inte som brodern ligger i samma grav. Förmodligen hamnade han i någon av de massgravar som snabbt fick iordningställas, till exempel på nuvarande Östra Kyrkogården. Faktum är att Regina Charlotta är en av relativt få kvarvarande gravvårdar ifrån kolerasommaren 1834. Koleran skulle komma att återkomma ett par gånger under 1800-talet till Sverige, men aldrig mer till Uddevalla.

Text: Christian Persson

Vem vilar här?

Upptäck spännande människoöden och känn historiens vingslag! Gå en vandring på Norra kyrkogården och läs om några av dem som fått sin sista vila här. Här hittar du fler intressanta gravar att läsa om.