Ramneröds begravningsplats

Ramneröds kyrkogård invigdes 1898, efter att Norra kyrkogården inte längre räckte till. Tjugo år senare utökades begravningsplatsen ytterligare.

Ramneröds kyrkogård invigdes 1898 efter att Norra kyrkogården visat sig otillräcklig. Redan efter 20 år måste området utökas. Begravningsplatsen har tillkommit under sen tid därför saknas äldre gravar med utsmyckning av historiskt intresse. 1998 anlades här en minneslund och 2005 anlades askgravplatser.

Gravskick

Läs mer om olika gravskick.

Adress

Boxhultsvägen 16, 451 51 Uddevalla