Foto: Johanna Asserlind

Östra kyrkogården

Östra kyrkogården anlades 1812 och ligger mitt i ett bebyggt område intill en av Uddevallas utfartsvägar.

Östra kyrkogården ligger mitt i ett bebyggt område intill en av Uddevallas utfartsvägar. Den begränsas på alla sidor av gator med förhållandevis hög trafikbelastning. Under medeltiden och senare fram till tiden efter den stora branden 1806 låg Uddevallabornas kyrkogård omkring den numera försvunna S:t Mikaels kyrka. 1812 inköptes ett stycke mark där man anlade Östra kyrkogården. Den invigdes 1813. 1905 överläts begravningsplatsen till kyrkan.

Gravskick

Läs mer om olika gravskick.

Adress

Västgötavägen, 451 34 Uddevalla