Orgelpipor Uddevalla kyrka
Foto: Uddevalla Pastorat

Orgeldispositioner

En orgeldisposition är en uppställning som visar hur en orgels register (eller stämmor) fördelar sig. Här kan du läsa om dispositionen för orglarna i Uddevalla och Lane-Ryrs kyrkor.

Läktarorgeln i Uddevalla kyrka
Orgeln är byggd 1994 av Grönlunds Orgelbyggeri AB i Gammelstad utanför Luleå. Helmekanisk traktur och registratur, 41 stämmor, tre manualer och pedal. Programmeringssystem av setzertyp med 1000 kombinationer. Sedvanliga koppel.

Gedackt 8’
Principal 4’
Rörflöjt 4’
Svegel 2’
Nasat 1 1/3’
Scharf IV
Dulcian 8’
Sesquialtera
Tremulant

Manual II Positiv

Gedacktpommer 16’ 
Principal 8’   
Dubbelflöjt 8’  
Oktava 4’   
Blockflöjt 4’   
Oktava 2’   
Kvint 2 2/3’    
Mixtur V   
Cornett V    
Trumpet 8’   

Manual I Huvudverk

Untersatz 32’
Principal 16’
Subbas 16’
Oktava 8’
Gedackt 8’
Oktava 4’
Rauschpfeife IV
Basun 16’
Trumpet 8’

Pedal

 Manual III Svällverk
 
Borduna 16’
Principal 8’
Rörflöjt 8’
Salicional 8’
Voix Celeste 8’  från c◦
It Principal 4’
Flute Octaviante 4’
Spetskvint 2 2/3’
Valdflöjt 2’
Ters 1 3/5’
Mixtur V
Bombarde 16’
Fransk Oboe 8’
Clarion 4’
Tremulant

FJÄRRORGELN I UDDEVALLA KYRKA

Principal 8’
Fernflöjt 8’
Ekogamba 8’
Vox Humana 8’
Vox Angelica 4’
Koppel 4’ och 16’
Tremulanter för Fernflöjt och Vox Humana

Fjärrverkets disposition:

Restaurering av fjärrorgeln har gjorts av Tostareds Kyrkorgelfabrik och kopplats 2003 till läktarorgeln i Uddevalla kyrka.

KORORGEL I UDDEVALLA KYRKA

Kororgeln är byggd 2009 av Ryde & Berg Orgelbyggeri AS, Gressvik, Norge.

Borduna 16’  A
Principal 8’
Rörflöjt 8’
Oktava 4’
Oktava 2’ B/D
Kvinta 3’ B/D
Mixtur III
Trumpet 8’ B/D

 Manual I C-f’’’ Huvudverk

Koppel I/II, I/p, II/p, I 4’
Cymbelstjärna
 

Subbas 16’
Gedakt 8’ Transm. Sub. 16’

Pedal C-d´

Gedakt 8’
Flöjtpr 4’
Tremulant

Manual II C-f’’’ Positiv/svällverk

ORGELN I LANE RYRS KYRKA 

Orgeln i Lane-Ryrs Kyrka är tillverkad av Ålems orgelbyggeri utanför Kalmar och invigdes 1995. Den är en sk. psalmorgel, vilket innebär att den är anpassad för att i första hand inte vara ett konsertinstrument utan ett väl anpassat gudstjänstinstrument. Orgeln har 14,5 stämmor fördelade på en manual och pedal.

Den tidigare kororgeln kom från Tyskland och inköptes av församlingen 1982. Den stod tidigare utlånad i den då nya Dalabergskyrkan i Uddevalla. Den är numera ersatt av en digitalorgel från Viscount.