Koret och altartavlan i Uddevalla kyrka

Om Uddevalla kyrka

Uddevalla kyrka ligger i centrala delarna av staden, strax öster om Kungstorget. Kyrkan fick sitt nuvarande utseende efter stadsbranden 1806, då föregående kyrka förstördes.

På resterna av grundmurarna uppfördes en ny kyrka i nyklassicistisk stil. Klocktornet stod färdigt 1751 men blev precis som kyrkan ombyggt efter branden. 1833 invigdes klocktornet i sitt nuvarande skick. I tornet finns tre klockor och ett klockspel.

I anslutning till Uddevalla kyrka ligger Mikaelskapellet och S:t Mikaelsgården med församlingshem och samlingslokaler. 

• Kyrkan rymmer omkring 400 sittande personer.

 Adress

Stora Nygatan 2, 451 32 Uddevalla

Tillgänglighet

Läs mer om tillgängligheten i Uddevalla kyrka i Tillgänglighetsdatabasen

Öppettider

Kyrkan är öppen när det genomförs verksamhet. Se kalendern för tider.

 

Kalender i Uddevalla församling

Vad skulle du vilja hitta på? Här hittar du grupper, evenemang och mötesplatser.

Orgelpipor Uddevalla kyrka

Orgeldispositioner

En orgeldisposition är en uppställning som visar hur en orgels register (eller stämmor) fördelar sig. Här kan du läsa om dispositionen för orglarna i Uddevalla och Lane-Ryrs kyrkor.