Koret och altartavlan i Uddevalla kyrka

Om Uddevalla kyrka

Uddevalla kyrka ligger i centrala staden, strax öster om Kungstorget. Kyrkan fick sitt nuvarande utseende efter stadsbranden 1806 då föregående kyrka förstördes.

På resterna av grundmurarna uppfördes en ny kyrka i nyklassicistisk stil. Klocktornet stod färdigt 1751 men blev precis som kyrkan ombyggt efter branden. 1833 invigdes klocktornet i sitt nuvarande skick. I tornet finns tre klockor och ett klockspel.

I anslutning till Uddevalla kyrka ligger Mikaelskapellet och S:t Mikaelsgården med församlingshem och samlingslokaler. 

• Kyrkan rymmer omkring 400 sittande personer.

 Adress

Stora Nygatan 2, 451 32 Uddevalla

Tillgänglighet

Läs mer om tillgängligheten i Uddevalla kyrka i Tillgänglighetsdatabasen