Foto: Tommy Hvitfeldt

Om S:t Mikaelsgården

S:t Mikaelsgården ligger intill Uddevalla kyrka och har flera olika lokaler som passar sig för olika verksamheter. Här kan du läsa mer om S:t Mikaelsgården.

S:t Mikaelsgården ligger ett stenkast från Uddevalla kyrka och rymmer två samlingssalar, kök, lokaler för kör- och barnverksamhet samt café. I källaren finns lokaler för ungdomsverksamheten. Blå salen (120 personer) och S:t Mikaelssalen kan bokas för dopkalas eller minnestund. I anslutning till S:t Mikaelsgården finns även kansli och pastorsexpedition.

Adress

Kvarnbergsgatan 6, 451 32 Uddevalla

Tillgänglighet

Läs mer om tillgängligheten i S:t Mikaelsgården i Tillgänglighetsdatabasen

Öppettider

S:t Mikaelsgården är öppen när det genomförs verksamhet. Se kalendern för tider.