Om oss

Uddevalla pastorat utgörs av Bäve, Dalaberg, Lane-Ryr och Uddevalla församlingar. Här finns mötesplatser för dig som söker eller önskar en kristen gemenskap eller är nyfiken på vad kristen tro kan vara.

Församlingar

Församlingarna är basen för Svenska kyrkans liv och verksamhet. I Uddevalla pastorat finns fyra församlingar och ett gemensamt kansli.

I en korg ligger utklippta pappershjärtan. På det översta står det Du är fin! och en smiley med hjärta.

Funktionsvariation

I Uddevalla pastorat vill vi att barn, unga och vuxna, alla med sina unika behov, ska hitta en plats att möta människor och Gud.

Hållbarhetsarbete

Svenska kyrkans hållbarhetsarbete utgår från tre områden: miljö, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Integration

Svenska kyrkan i Uddevalla bedriver ett aktivt integrationsarbete. Vi vill bidra till att människor känner sig inkluderade och delaktiga, alla ska få vara med och bygga ett gott samhälle.

Lediga tjänster

En rik mångfald av människor och verksamhet ryms inom Svenska kyrkan och Uddevalla pastorat. När vi har lediga tjänster så hittar du dem här.

Förtroendevalda

Uddevalla pastorat ingår i Göteborgs stift och är en del av trossamfundet Svenska kyrkan. Vi är omkring 100 anställda fördelat på församlingsverksamhet, kyrkogårdsförvaltning och administration.

Teologi

Kristen tro uttrycks på olika sätt i olika tider. Samtidigt finns det en tydlig grund – tron att Gud befriar människan genom Jesus Kristus. Här kan du läsa om kristen tro i Svenska kyrkan och i Uddevalla pastorat.

Skola och kyrka

I ett samhälle präglat av mångfald vill vi medverka till att unga får kunskap som hjälper dem att tolka och reflektera över tro, traditioner och kulturer. De grundläggande existentiella livsfrågorna finns hos varje människa och behöver mötas med omsorg. Därför erbjuder vi studiebesök och kyrkvandringar för Uddevallas skolelever.

Våra kärnvärden

Människans längtan efter det heliga och det andliga har inte minskat, utan vi tror att det finns inbyggt i varje människa. I vårt uppdrag att sprida evangeliet till alla människor prioriterar Uddevalla pastorat utåtriktad verksamhet, idealitet och gudstjänst.