Foto: Tommy Hvitfeldt

Om Lane-Ryrs kyrka

Kyrkan är uppförd i romersk stil och stod färdig 1874 efter ritningar av Albert Törnqvist.

Lane-Ryrs kyrka ligger i Lane-Ryr, en småort nordost om Uddevalla. I anslutning till kyrkan ligger Lane-Ryrs församlingshem.

• Kyrkan rymmer omkring 340 personer.

Adress

Kyrkebyn 120, 451 93 Uddevalla

Tillgänglighet

Läs mer om tillgängligheten i Lane-Ryrs kyrka i Tillgänglighetsdatabasen

Öppettider

Kyrkan är öppen när det genomförs verksamhet. Se kalendern för tider.

Kalender i Lane-Ryrs församling

Vad skulle du vilja hitta på? Här hittar du grupper, evenemang och mötesplatser.

Orgelpipor Uddevalla kyrka

Orgeldispositioner

En orgeldisposition är en uppställning som visar hur en orgels register (eller stämmor) fördelar sig. Här kan du läsa om dispositionen för orglarna i Uddevalla och Lane-Ryrs kyrkor.