Foto: Simeon Olander

Norra begravningsplatsen

Begravningsplatsen togs i bruk 1809 och avspeglar olika tidsperioders karaktär. Den dekorativa utsmyckningen av äldre gravvårdar har en personlig utformning.

Norra kyrkogården anlades i slutet av 1800-talets första decennium då Uddevallas egentliga kyrkogård runt kyrkan upphörde att användas. Begravningsplatsen togs i bruk 1809 och avspeglar olika tidsperioders karaktär. Den dekorativa utsmyckningen av äldre gravvårdar har en personlig utformning som anpassats till den döde såväl när det gäller gravvårdens dekoration och formgivning som texternas innehåll.

Gravskick

Läs mer om olika gravskick.

Vem vilar här?

Upptäck spännande människoöden och känn historiens vingslag! Gå en vandring på Norra kyrkogården och läs om några av dem som fått sin sista vila här.