Foto: Anna-Lena Lundqvist

Närodlat altarbord

Varje söndag placeras färska blommor på altaret i våra kyrkor. Blommorna kan följa kyrkoårets färger eller söndagens tema, men de kan också komponeras fritt utifrån tillgång och utbud. Sedan 2020 har Svenska kyrkan en egen odling av altarblommor vid Bäve kyrka.

Möte mellan jord och himmel

Altarblommor är först och främst en prydnad och ett blickfång. Samtidigt kan de avskurna blommorna ses som en gåva till Gud. Blommorna är också en del av den växande skapelsen och blir därför ett viktigt uttryck för gudstjänstens möte mellan jord och himmel. 

Blommor från vår egen rabatt

Vår rabatt med perenner anlades 2020. Här plockar vi egna buketter att sätta på altaret. Under sommarhalvåret finns färska blommor och späda blad. Under vintern, när rabatten ligger i vila, plockar vi vintergrönt, fröställningar, vippor av gräs och det som kan vara vackert som torkat. Målet är att hela tiden öka antalet arter och, i den mån det går, göra buketter året om som speglar säsongen. Blommorna från odlingen används främst i Bäve kyrka men även i pastoratets övriga kyrkor.

Arter i odlingen

Glansmiskantus
Gullgröna
Allium 
Funkia
Jättedaggkåpa
Liten pärlrönn
Kinesisk Kärleksört
Rosenslöja
Sockblomma
Stjärnflocka
Astilbe
Solhatt
Oxel
Japansk starr
Bolltistel
Stor Vintergröna
Bergenia

Hållbarhet i tre led

Inom Svenska kyrkan talar vi om tre aspekter av hållbarhet som alla kan appliceras på det närodlade altarbordet:

Miljörelaterad hållbarhet

Odlingen ökar den biologiska mångfalden i lokalområdet. Vi använder inga bekämpningsmedel och rabattens placering innebär minimalt med transporter. 

Social hållbarhet

Arbetsförhållandena på blomsterodlingar utanför Europa kan vara mycket dåliga. Ibland förekommer även barnarbete. Vår odling producerar inte bara material till buketter. Det är också en vacker plats att vara på som vittnar om skapelsens skönhet. Både för kyrkobesökare och för den som bara promenerar förbi. 

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet fokuserar inte enbart på lägsta möjliga kostnad, det handlar även om effektiv och ansvarsfull resursanvändning.

Foto: Anna-Lena Lundqvist