Foto: Magnus Aronson /Ikon

När någon dör

Att skiljas från en närstående är något av det svåraste som vi kan vara med om. Samtidigt är det många val att göra vid planeringen av en begravning.

Det är viktigt att få ta farväl. Begravningsceremonin och förberedelserna inför begravningen kan vara en del av sorgeprocessen när vi förlorat en närstående. Mycket av det praktiska går att ordna själv men många tar hjälp av en begravningsbyrå.

Samtal och stöd

När en anhörig avlider kan det kännas skönt att få prata med någon. I alla församlingar finns präster och diakoner som du kan vända dig till för enskilda samtal. Svenska kyrkan ordnar regelbundet sorgegrupper som stöd för den som mist en nära anhörig.

Boka tid och plats för begravningen

En begravningsbyrå hjälper till med de flesta formella och praktiska frågor som rör begravningen. Genom byrån bokas tid och plats för begravningen utifrån de anhörigas önskemål. Begravningsbyrån bokar också präst och musiker och kan bistå med kontakter till solister eller andra funktioner som önskas vid begravningen.

Det är också möjligt att själv ordna alla eller delar av förberedelserna inför begravningen utan att anlita en begravningsbyrå. Kontakta i så fall pastorsexpeditionen för att boka tid och plats för begravningen.

Enligt begravningslagen ska gravsättning eller kremation ske senast 30 dagar efter dödsfallet har ägt rum.

Det finns olika former för begravningsceremonin. De är uppdelade i fyra olika ordningar:
• Svenska kyrkans ordning 
• Annan kristen ordning 
• Annan religiös ordning 
Borgerlig ordning

För att få tillgång till de tre första måste du tillhöra respektive trossamfund. Man kan även välja att inte ha någon begravningsceremoni alls.

Planera begravningen

När tiden för begravningen är bestämd kontaktas de anhöriga av den präst som ska hålla i begravningsgudstjänsten. Prästen bokar då ett möte för att samtala om vilka önskemål som de anhöriga har inför begravningen. Det kan handla om val av psalmer och musik. Här finns också möjlighet att samtala om livet och döden, om den avlidne och om sorgen och saknaden. Utifrån samtalet kan prästen utforma en begravningsgudstjänst som är personlig och nära.

Minnesstund

I anslutning till begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i någon av kyrkans lokaler eller på någon annan plats. Minnestunden är ett tillfälle att tillsammans minnas och att samla sina intryck. Det kan ges möjlighet att hålla tal eller läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under akten i kyrkan.

Svenska kyrkan har lokaler som kan hyras för minnestund.

Kistgrav, minneslund eller urngrav

Det finns olika sätt att ta hand om stoftet från den döde efter begravningsceremonin. Ofta har kanske den avlidne själv haft en önskan om hur den vill ha sin sista viloplats. Under Gravskick kan du läsa om vilka alternativ som finns på begravningsplatserna i Uddevalla pastorat. Det är också möjligt att sprida den avlidnes aska på en annan plats än en begravningsplats.