Foto: Magnus Aronson /Ikon

När någon dör

Att skiljas från en närstående är något av det svåraste som vi kan vara med om. Samtidigt är det många val att göra vid planeringen av en begravning.

Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han dör.

Ur Johannesevangeliet 11:25

Samtal och stöd

Det är viktigt att få ta farväl. Begravningsceremonin och förberedelserna inför begravningen kan vara en del av sorgeprocessen när vi förlorat en närstående. Mycket av det praktiska går att ordna själv men många tar hjälp av en begravningsbyrå.

När en anhörig avlider kan det kännas skönt att få prata med någon. I alla församlingar finns präster och diakoner som du kan vända dig till för enskilda samtal. Svenska kyrkan ordnar regelbundet sorgegrupper som stöd för den som mist en nära anhörig.

Planera begravningen

När tiden för begravningen är bestämd kontaktas de anhöriga av den präst som ska hålla i begravningsgudstjänsten. Prästen bokar då ett möte för att samtala om vilka önskemål som de anhöriga har inför begravningen. Det kan handla om val av psalmer och musik. Här finns också möjlighet att samtala om livet och döden, om den avlidne och om sorgen och saknaden. Utifrån samtalet kan prästen utforma en begravningsgudstjänst som är personlig och nära.

Begravningslagen säger att det får gå som mest 30 dagar mellan dödsfallet till dess att gravsättning eller kremation äger rum. När någon är död är det vanligaste att man kontaktar en begravningsbyrå först, men man är alltid välkommen att kontakta Uddevalla pastorat om man har frågor eller funderingar inför det samtalet.

Begravningscermonin

Det finns olika former för begravningsceremonin. De är uppdelade i fyra olika ordningar:
• Svenska kyrkans ordning 
• Annan kristen ordning 
• Annan religiös ordning 
• Borgerlig ordning

För att få tillgång till de tre första måste du tillhöra respektive trossamfund. Man kan även välja att inte ha någon begravningsceremoni alls. Här kan du läsa mer om vilka olika moment en begravning brukar innehålla. 

Minnesstund

I anslutning till begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i någon av kyrkans lokaler eller på någon annan plats. Minnestunden är ett tillfälle att tillsammans minnas och att samla sina intryck. Det kan ges möjlighet att hålla tal eller läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under akten i kyrkan.

Svenska kyrkan har lokaler som kan hyras för minnestund.

Kistgrav, minneslund eller urngrav

Det finns olika sätt att ta hand om stoftet från den döde efter begravningsceremonin. Ofta har kanske den avlidne själv haft en önskan om hur den vill ha sin sista viloplats. Under Gravskick kan du läsa om vilka alternativ som finns på begravningsplatserna i Uddevalla pastorat. Det är också möjligt att sprida den avlidnes aska på en annan plats än en begravningsplats.  

Musik och psalmer vid begravning

Tillsammans med prästen väljer de anhöriga vilka psalmer som ska användas vid begravningsgudstjänsten. Övrig musik och sång kan också diskuteras med prästen och med kyrkomusikern. Om man önskar att någon solist ska medverka brukar man tala om det med begravningsbyrån eller så kanske man själv känner någon som vill bidra med sång eller musik.

 

Borgerlig begravning

Alla avlidna, oavsett om man är med i något religiöst samfund eller ej, måste gravsättas. Men alla vill inte ha en begravning i kyrkan. Därför finns det också borgerliga begravningar.

En begravningsceremoni som inte följer Svenska kyrkans ordning för begravningsgudstjänst, eller ordning enligt annat trossamfund, kallas för borgerlig begravning.

Det borgerliga begravningsalternativet gör det möjligt att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till tro och livsåskådning. En lokal utan religiösa symboler erbjuds av församlingen för den borgerliga ceremonin. Kostnad för lokalen ingår i begravningsavgiften. 

Respekten för den avlidnes egna önskemål ska vara avgörande när man väljer begravningsform. Begravningsbyråerna hjälper ofta till med att utforma den borgerliga begravningsakten. Det finns ingen officiell ceremoni som följs utan den skapas individuellt. Man kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten.

 

Vad händer under en begravning?

Här kan du läsa mer om vad en begravning brukar innehålla.