Foto: Alex & Martin /Ikon

Behöver du någon att prata med

Ibland gör livet ont. Då kan det vara bra att ha någon att prata med. Men man måste inte vara i kris för att boka ett själavårdssamtal. Det kan också fungera som friskvård för själen. Hör av dig till någon av prästerna eller diakonerna vid intresse.

I ett själavårdssamtal så är det du som bestämmer vad du behöver prata om. Det kan handla om att lära känna sig själv bättre, att prata om något svårt du har varit med om eller kanske frågor som handlar om tro och tvivel. Vi som arbetar med själavård är diakoner och präster. Vi är i regel inte terapeuter, men vi har utbildning och erfarenhet av samtal.  

Ett själavårdssamtal brukar ta ungefär en timme. Du bokar en tid i samråd med den du vill prata med. Ibland kan det räcka med ett samtal. Men man kan även prata med en själavårdare regelbundet under en längre tid.

Både präster och diakoner har tystnadsplikt vid enskilt samtal, men de ser lite olika ut. Diakonen har möjlighet att på ditt uppdrag kontakta andra hjälpande instanser. Diakonen har även anmälningsplikt när det gäller barn som far illa och grövre brott. Detta sker aldrig utan din vetskap. Prästen har absolut tystnadsplikt, vilket innebär att prästen enligt lag inte får föra vidare något som uppkommer i enskilt samtal, inte ens om du som går i samtal önskar det.  

Om ditt behov av samtal är relaterat till egen eller anhörigs sjukdom finns också sjukhuskyrkans samtalsmottagning som nås via sjukhusets växel.

Kostnadsfritt

Hör av dig till någon av prästerna eller diakonerna vid intresse.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

Kontakta Sjukhuskyrkan

I Sjukhuskyrkans arbetslag finns, förutom utbildning i sjukhussjälavård, också kompetens bland annat inom: att möta människor i kris och katastrof, sorg, mångkulturella möten, suicidprevention och avlastningssamtal.

Ytterligare samtalsstöd

Andlig vägledning

Vill du få hjälp att se hur Gud visar sin kärlek i din vardag? Vill du utveckla din förmåga att lyssna till ditt hjärta och till Guds hjärta? Då kanske samtal med en andlig vägledare är något för dig. Hör av dig vid intresse av att vara med.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Kyrkans SOS

Ring till SOS-telefonen 0771-800 650 varje dag, året om, eller skriv till SOS-brevlådan. För dig mellan 12 och 25 år finns även Nätvandrarchatten, tre kvällar i veckan.

Kolme graafista kuvaa caatista, puhelimesta ja nettikirjeestä.

Palveleva puhelin

I Sverigefinska telefonjouren kan du prata finska, chatta eller skriva ett digitalt brev. Ruotsin kirkon keskusteluapu ja kriisipuhelin. Voit soittaa, lähettää nettikirjeen tai chattailla päivystäjän kanssa luottamuksellisesti.

Ett barn håller upp en sten målad som en regnbåge.

Regnbågslinjen

Regnbågslinjen är en samtalsjour via telefon och digitala brev. Volontärerna som svarar är HBTQI-personer som är utvalda och utbildade för att möta dig där du befinner dig.

Samtalsstöd hos andra aktörer

I Uddevalla finns många mötesplatser för dig som behöver det. Här hittar du andra platser som du kan vända dig till för att få hjälp och stöd.

Stöd i sorgen

Du är inte ensam i sorgen. I kyrkan finns stöd som hjälper dig att leva vidare. Här kan du samtala med någon om din sorg eller dela tankar och känslor tillsammans med andra som är i en liknande situation.

Två tjejer sitter och kramar om varandra.

Tips för dig i kris

När livet kraschar klarar du kanske inte längre att bära dina svårigheter och motgångar själv. Du måste ta hjälp. Samtidigt behöver du sträva efter att återfå din egen kraft för att gå vidare i livet. Här följer en lista med 14 tips.