Foto: Pexels

Mina föräldrar är skilda

En gruppverksamhet för barn och unga som har föräldrar som har separerat.

I en Mina föräldrar är skilda-grupp får barnen ett alldeles eget utrymme för att tillsammans med andra barn, som också har skilda föräldrar, dela tankar, känslor och upplevelser. 

Grupperna består av tio träffar för barn mellan 7–12 år med en gemensam erfarenhet: deras föräldrar är skilda. Varje träff har ett tema som vi berör genom att till exempel rita, leka, göra olika övningar, läsa en berättelse eller se på film. På detta sätt delas erfarenheter och barnen får hjälp att hitta nya vägar i en förändrad livssituation. Vi fikar alltid tillsammans. 

Syftet med grupperna är att stärka barnens självkänsla och minska upplevelsen av att vara ensam med sina tankar och känslor. Innan ett barn börjar i en grupp vill vi träffa barnet och er föräldrar för ett samtal. Efter sista gruppträffen bjuder vi in er föräldrar igen. Båda vårdnadshavarnas godkännande behövs för att barnet ska kunna delta i gruppen.

Välkomna att kontakta Familjerätten för intresseanmälan och ytterligare information: 

Telefon: 0522-69 68 00 
E-post: receptionen.familjekontoret@uddevalla.se

Barn i föräldrars fokus - kurs för dig som separerat

Barn i föräldrars fokus (BiFF) är en kurs för dig som är förälder och som har separerat. Metoden kommer från Rädda Barnen och har funnits sedan 2005 i olika delar av landet.