Miljö- och tillgänglighetsrådet

Miljö- och tillgänglighetsrådets uppgift är bland annat ta fram förslag till mål och följa upp miljö- och hållbarhetsfrågor inom pastoratet.