Medarbetare

Söker du en av oss medarbetare i Uddevalla pastorat? Här finns våra kontaktuppgifter, välkommen att höra av dig!

Kontakta Sjukhuskyrkan

I Sjukhuskyrkans arbetslag finns, förutom utbildning i sjukhussjälavård, också kompetens bland annat inom: att möta människor i kris och katastrof, sorg, mångkulturella möten, suicidprevention och avlastningssamtal.