Foto: Simeon Olander

Matthias Schröder

Den förste att begravas på Norra kyrkogården? 1738-1810

På mitten av kyrkogården, nära fontänen så hittar vi några av de äldsta gravarna. På en av väder och vind eroderad gravsten, täckt med tät text, så kan vi läsa att här vilar salige herr Matthias Schröder.

Kanske var Schröder den förste att begravas på kyrkogården. Som också framkommer av den svårlästa gravstenen så var Schröder kyrkoherde i Uddevalla. Han tillträdde 1777 och upprätthöll tjänsten ända fram till sin död 33 år senare. 
Att vara kyrkoherde innebar också att vara rektor på läroverket, vilket passade den bildade Schröder väl.

Det här var glansdagar för Uddevalla med sillperiod, järn- och virkeshandel. Uddevalla var ett attraktivt pastorat och kyrkoherden tillsattes formellt av kungen. Schröder var född och uppvuxen i Uddevalla, men det var snarare familjen Schröders goda relation till ortens starke man Michael Koch som öppnade vägen för honom. Koch var borgmästare men även en tungt vägande politiker på nationell nivå. På slutet av sin långa prästagärning fick Schröder även uppleva den förgörande branden 1806 då hela staden blev lågornas rov.

Vem vilar här?

Upptäck spännande människoöden och känn historiens vingslag! Gå en vandring på Norra kyrkogården och läs om några av dem som fått sin sista vila här. Här hittar du fler intressanta gravar att läsa om.