Lane-Ryrs kyrkogård

Lane Ryrs kyrkogårds äldsta del är troligen från 1388 och omgav då den gamla kyrkan. När denna ersattes med en ny ett stycke nordost om den gamla, lades platsen för den gamla kyrkan till kyrkogården.

Lane Ryrs kyrkogårds äldsta del är troligen från 1388 och omgav då den gamla kyrkan. När denna ersattes med en ny ett stycke nordost om den gamla, lades platsen för den gamla kyrkan till kyrkogården, som utökades något 1853. Mellan 1931 och 1934 utökades kyrkogården ytterligare åt söder, den senaste utbyggnaden skedde i början av 1970-talet, även den åt söder och togs i anspråk 1975. I samband med denna utvidgning anlades även kyrkogårdens första urngravskvarter och samtidigt uppfördes en ny personalbyggnad.

Kyrkogården ligger i anslutning till Lane-Ryrs kyrka

Gravskick

Läs mer om olika gravskick.

Adress

Kyrkebyn 120, 451 93 Uddevalla