Lane-Ryrs församlingsråd

Ledamöter:  

 • Kenneth Ohlsson, ordf

 • Eva Hansson                

 • Bertil Sköldh, v ordf                

 • Margaretha Karlsson            

 • Marianne Andersson    

 • Agnetha Johansson    

 • Renate Ohlsson    

 • Ola Wassenius   

 • Lotta Olsson, Verksamhetschef

Ersättare:       

 • Sara Olsson

 • Linda Olsson    

 • Stig Olsson

 • Carolina Lundstedt

Hör gärna av dig med frågor eller synpunkter!

Kenneth Ohlsson, ordf
tel: 0522 66 03 85
e-post: kenneth.o.lane@gmail.com

Vår uppgift

I församlingsråden kan människor med hjärta och engagemang för sin kyrka och församling få möjlighet att bidra till, utveckla och på olika vis värna om församlingens verksamheter, gudstjänster och lokaler.