Lane-Ryrs församlingsråd

Ledamöter:  

 • Kenneth Ohlsson, ordf  
 • Bertil Sköldh, v ordf
 • Agnetha Johansson   
 • Marianne Andersson
 • Renate Ohlsson
 • Bertil Andersson
 • Eva Hansson
 • Barbro Andersson
 • Lotta Olsson, verksamhetschef

Ersättare:       

 • Carina Wendt Johansson
 • Margareta Karlsson
 • Erling Hansson
 • Ola Wassenius

Hör gärna av dig med frågor eller synpunkter!

Kenneth Ohlsson, ordf
tel: 0522 66 03 85
e-post: kenneth.o.lane@gmail.com

Vår uppgift

I församlingsråden kan människor med hjärta och engagemang för sin kyrka och församling få möjlighet att bidra till, utveckla och på olika vis värna om församlingens verksamheter, gudstjänster och lokaler.