Uddevalla kyrkoråd

Kyrkorådet är underställt kyrkofullmäktige och fungerar som pastoratets styrelse och fullmäktiges verkställande organ. De har det övergripande ansvaret för pastoratets verksamhet och ekonomi och är ansvarig arbetsgivare för pastoratets personal. Kyrkorådet består av elva ledamöter.