Foto: Tommy Hvitfeldt

Kyrkor och mötesplatser

Välkommen att hitta din plats för gemenskap och möten – med varandra och med det Heliga. Här är du välkommen precis som du är: med det hela och det trasiga, med glädje och sorg, tro, tvivel och allt det andra.

Till våra kyrkor och mötesplatser kan du komma för att göra vardagen och livet lite bättre, för dig själv och för andra. Här kan du delta i gudstjänst, sjunga i kör, gå på babyrytmik och mycket mer.

Genom vår verksamhet vill vi lyfta, stärka och ge hopp till människor, oavsett var i livet de befinner sig. Vi vill vara en öppen och varm gemenskap, där alla ska känna sig välkomna och inkluderade utan krav på social status eller stort kontaktnät. En plats där du kan möta nya människor, engagera dig för en bättre värld eller bara ta del av stillhet och ro i en hektiskt vardag. 

Kyrkor och kapell

Bäve kyrka

Bäve är en levande Jesuscentrerad församling där barnen har en självklar plats. Här finner du möjligheter att engagera dig för andra människor och för en bättre värld, både i vårt närområde och i ett större perspektiv.

Dalabergskyrkan

Dalabergs församling är en plats för både tro och tvivel – en varm atmosfär som ger hopp och mening i en trasig värld. Här finner du verksamhet präglad av delaktighet och mångfald, där samhällsengagemang, integration och religionsdialog är viktiga delar.

Lane-Ryrs kyrka

I Lane-Ryr ligger mycket fokus på familjeverksamheten och stora barngrupper. Här finner du en naturlig samlingspunkt mitt i bygden. Här finns gudstjänster som präglas av enkelhet och där du kan vara delaktig och där musiken spelar en viktig roll.

Uddevalla kyrka

I Uddevalla församling finner du en mötesplats där Guds liv ständigt strömmar, tas emot och ges åt varandra. En plats där du får möta Gud, dig själv och andra. Gudstjänsten är central och här kan du ofta fira högmässa.

S:t Mikaelskapellet

S:t Mikaelskapellet ligger intill Uddevalla kyrka och används för begravningar, bröllop och andra förrättningar. 

Visualisering av interiören i kapell som ska byggas på Sigelhults kyrkogård.

Sigelhults kapell

Just nu pågår bygget av ett kapell på Sigelhults kyrkogård. Kapellet beräknas stå klart hösten 2023 med invigning på alla helgons dag.

En silverkalk med vin står på ett bord.

Sjukhuskyrkan Uddevalla

Ett samtal, någon som lyssnar eller bara en annan människas närvaro kan göra livet lite lättare. Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. Ett uttryck för denna omsorg är det arbete som Sjukhuskyrkan gör.

Mötesplatser och församlingshem

Café Basilika

Café Basilika är Dalabergskyrkans café. Basilika är en av världens mest omtyckta kryddor. Den doftar gott. Den mår bra i näringsrik jord. Den trivs i en varm atmosfär, på en solig och vindskyddad plats. Det är något av vad vi vill ge och skapa plats för i vårt café. Tis 2023 kl. 15:00, Dalabergskyrkan.

Café Strömmen

Café Strömmen är Uddevalla församlings café, centralt beläget vid Hasselbacken, ett stenkast från torget. Här kan du fika, äta lunch eller köpa glass. Om vädret är bra kan du sitta i solen på vår uteservering.

S:t Mikaelsgården

S:t Mikaelsgården ligger ett stenkast från Uddevalla kyrka och här samlas många av körerna och barnverksamhet. Här finns också Café Strömmen där du kan fika och umgås.

Lane-Ryrs församlingshem, entrésidan

Lane-Ryrs församlingshem

I Lane-Ryrs församlingshem samlas gammal och ung sida vid sida. Mycket av församlingens verksamhet sker i församlingshemmet, som ligger i direkt anslutning till Lane-Ryrs kyrka.

Saronhuset

Saronhuset

Saronhuset är sedan 2005 en mötesplats och kyrkornas diakonala centrum i Uddevalla. Hit kan du komma för gemenskap, för att äta lunch eller för att få stöd. 

Ängögården

Stora grönytor, egen badstrand, rymlig samlingssal, kapell och konferensrum – här finns allt ni behöver för ett lyckat läger, kurs eller konferens – mitt i den Bohuslänska skärgården.

Bokning och tillgänglighet

Boka lokal

Behöver du en lokal i samband med dop, konfirmation, begravning eller föreningsmöte? Vi erbjuder lokaler i olika storlekar för uthyrning.

Tillgänglighet

Merparten av våra kyrkor, lokaler och kyrkogårdar i Uddevalla pastorat finns publicerade i Tillgänglighetsdatabasen. Det är en databas där du hittar information om fysisk tillgänglighet i vardagen.