Foto: Simeon Olander

Kyrkogårdar och begravningsplatser

Uddevalla pastorat förvaltar sex begravningsplatser. Här kan du läsa mer om deras historia, vilka typer av gravar du kan hitta där och var de ligger.

Sigelhults begravningsplats

Sigelhults kyrkogård är Uddevallas senast anlagda kyrkogård, den invigdes 1932. Planeringen är helt modern med i huvudsak rätvinkliga kvarter.

Ramneröds begravningsplats

Ramneröds kyrkogård invigdes 1898, efter att Norra kyrkogården inte längre räckte till. Tjugo år senare utökades begravningsplatsen ytterligare.

Lane-Ryrs kyrkogård

Lane Ryrs kyrkogårds äldsta del är troligen från 1388 och omgav då den gamla kyrkan. När denna ersattes med en ny ett stycke nordost om den gamla, lades platsen för den gamla kyrkan till kyrkogården.

Norra begravningsplatsen

Begravningsplatsen togs i bruk 1809 och avspeglar olika tidsperioders karaktär. Den dekorativa utsmyckningen av äldre gravvårdar har en personlig utformning.

Östra kyrkogården

Östra kyrkogården anlades 1812 och ligger mitt i ett bebyggt område intill en av Uddevallas utfartsvägar.

Christierninska begravningsplatsen

Christierninska kyrkogården är en privat begravningsplats tillkommen 1832. Då hade kammarjunkaren Michael af Christiernin fått sin ansökan beviljad av Kungl. Maj:t att anlägga en familjegrav på sin egendom Christinedal.

Kyrkogårdarnas adresser

Sigelhults kyrkogård
Sigelhultsvägen
451 34 Uddevalla

 

Ramneröds kyrkogård
Boxhultsvägen 16
451 51 Uddevalla

 

Norra kyrkogården
Kyrkogårdsgatan 19
451 31 Uddevalla

 

Östra kyrkogården
Västgötavägen
451 34 Uddevalla

 

Lane-Ryrs kyrkogård
Kyrkebyn 121
451 93 Uddevalla