Uddevalla kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Uddevalla pastorat. De bestämmer ramarna för pastoratets verksamhet och beslutar i principiella ärenden och i frågor som på annat sätt är av större vikt.

Kungörelse