Kyrkofullmäktige

LEDAMÖTER

Socialdemokraterna

 • Lillemor Fridlund, ordf 
 • Christian Persson
 • Agnetha Johansson 
 • Lars-Åke Andersson
 • Lisbeth Skoglar 
 • Kenneth Ohlsson 
 • Margareta Hedman 
 • Magnus Nygren
 • Carina Johansson 
 • David Johansson 
 • Glenn Patriksson
 • Björhn Ekstrand 
 • Siv Malmstedt 
 • Renate Ohlsson
 • Anna-Stina Borlinger 
 • Alf Gillberg

Frimodig kyrka

 • Ellen Beran 
 • Per Lagergren 
 • Stig Walldin  
 • Lillemor Walldin 
 • Marie-Louise Olofson
 • Arne Olsson

Församlingens väl

 • Birgit Olofson 
 • Bertil Sköldh
 • Henry Bäckström 
 • Lars Andréasson 
 • Ann-Charlott Gustavsson
 • Katarina Rydberg
 • Morgan Lindskog
 • Gunnel Karlén
 • Bertil Sköldh 
 • Margareta Lund 
   

Församlingslistan

 • Eva Hansson

Miljöpartister i Svenska kyrkan

 • Thomas Görling

Vänstern i Svenska kyrkan 

ERSÄTTARE

Socialdemokraterna

 • Ulla Härle
 • Lennart Björk
 • Monica Vestlund

Frimodig Kyrka

 • Sven-Erik Gustafsson 
 • Daoud El-Fhaily
 • Asta Skåring 

Församlingens väl

 • Ralph Steen
 • Johan Augustsson
 • Marianne Andersson
 • Frida Bäckman
 • Sigvard Andersson

Församlingslistan

 • Erling Hansson
 • Ola Wassenius