Kyrkofullmäktige

LEDAMÖTER

Socialdemokraterna

 • Lillemor Fridlund 
 • Christian Persson                                     
 • Agnetha Johansson                                   
 • Lars-Åke Andersson                                 
 • Lisbeth Skoglar                                         
 • Kenneth Ohlsson                       
 • Margareta Hedman                   
 • Carina Wendt Johansson          
 • Siv Malmstedt                           
 • David Johansson                        
 • Renate Ohlsson                          
 • Björhn Ekstrand                          
 • Anna-Stina Borlinger                 
 • Alf Gillberg                                  
 • Ulla Härle                                     
 • Lennart Björk                              

  Frimodig kyrka
 • Ellen Beran 
 • Per Lagergren 
 • Stig Walldin  
 • Lillemor Walldin 
 • Marie-Louise Olofson
 • Arne Olsson

Församlingens väl

 • Birgit Olofson 
 • Bertil Sköldh
 • Henry Bäckström 
 • Lars Andréasson 
 • Ann-Charlott Gustavsson
 • Morgan Lindskog
 • Gunnel Karlén
 • Margareta Lund 
 • Ralph Steen
 • Marianne Andersson
   

Församlingslistan

 • Eva Hansson

Miljöpartister i Svenska kyrkan

Vänstern i Svenska kyrkan 

ERSÄTTARE

Socialdemokraterna

 • Monica Vestlund

Frimodig Kyrka

 • Sven-Erik Gustafsson 
 • Asta Skåring 
 • Bertil Andersson

Församlingens väl

 • Frida Bäckman                                         
 • Sigvard Andersson                                  
 • William Wälsjö                                         
 • Camilla Josefsson                                     
 • Fredrik Södersten

Församlingslistan

 • Erling Hansson
 • Ola Wassenius