Uddevalla kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Uddevalla pastorat.

Ledamöter:

Socialdemokraterna

 • Lillemor Blom, ordförande
 • Stig Blom
 • Christian Persson                    
 • Agnetha Johansson
 • Kenneth Ohlsson
 • Renate Ohlsson 
 • Siv Malmstedt             
 • Anna-Stina Borlinger              
 • Ulla Härle        

Frimodig kyrka

 • Ellen Beran
 • Stig Walldin
 • Arne Olsson
 • Marie-Louise Olofson, 2:e vice ordförande
 • Sven-Erik Gustafsson

Församlingens väl

 • Bertil Sköldh
 • Morgan Lindskog
 • Birgit Olofsson
 • Henry Bäckström
 • Ann-Charlott Gustafsson, 1:e vice ordförande          

Församlingslistan

 • Ola Wassenius

Miljöpartister i Svenska kyrkan

 • Ann-Mari Viblom
 • Kjell Grönlund

Vänstern i Svenska kyrkan 

 • Jeanette Sandelin

Ersättare:

Socialdemokraterna

 • Lisbeth Skoglar

Frimodig Kyrka

 • Elisabet Halmerius
 • Lillemor Walldin
 • Bertil Andersson

Församlingens väl

 • Lars Andréasson
 • Fredrik Södersten
 • Ralph Steen

Församlingslistan

 • Eva Hansson