Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kontakta Sjukhuskyrkan

I Sjukhuskyrkans arbetslag finns, förutom utbildning i sjukhussjälavård, också kompetens bland annat inom: att möta människor i kris och katastrof, sorg, mångkulturella möten, suicidprevention och avlastningssamtal.

Välkommen att besöka eller kontakta oss

Sjukhuskyrkans expedition och samtalsmottagning finns på Uddevalla sjukhus entréplan vid målpunkt A.
Andaktsrummet ligger också vid målpunkt A men i korridoren mot restaurangen. 

Telefon: 010-435 65 65
E-post: sjukhuskyrkan.uddevalla@vgregion.se
Adress: Fjällvägen 9, Uddevalla