Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kontakta Sjukhuskyrkan

I Sjukhuskyrkans arbetslag finns, förutom utbildning i sjukhussjälavård, också kompetens bland annat inom: att möta människor i kris och katastrof, sorg, mångkulturella möten, suicidprevention och avlastningssamtal.

Välkommen att besöka eller kontakta oss

Sjukhuskyrkans expedition och samtalsmottagning finns på entréplan vid målpunkt A.
Andaktsrummet ligger också vid målpunkt A men i korridoren mot restaurangen. 

Telefon: 010-435 65 65
E-post: sjukhuskyrkan.uddevalla@vgregion.se

    Lars Johansson

    Sjukhuspastor, frikyrkorna inom NU-sjukvårdens område
    Direkt: 010-435 65 63
    E-post: lars.e.johansson@vgregion.se