Foto: Simeon Olander

Johan Newton Sanne

Stordonator vars minne lever än idag. 1836-1919

Född i Uddevalla men med rötter från Norge. Född och uppväxt i en dåtida medelklassfamilj. Han visade tidigt anlag för affärer och byggde från liten skala upp en imponerande förmögenhet som grosshandlare, redare, godsägare och investerare i skilda industriella projekt. Han var gift två gånger och hade sammanlagt elva barn. Han ägde Morlanda säteri ute på Orust och hade inne i staden en representativ fastighet på den plats där vi idag hittar Kochs gränd. Sanne är i Uddevalla idag kanske mest känd som stordonator.

I samband med sin 80-årsdag skänkte han kyrkan medel att bygga S:t Mikaels begravningskapell och efter hans död så skapades ur hans arv stiftelsen Sannes minne till förmån för fattiga änkor i staden. Till en början så var det en fastighet, ett slags privat servicehus, där äldre behövande kvinnor kunde få bostad. Fastigheten revs dock i samband med utbyggnaden av stadsmotorvägen och sedan dess ger stiftelsen kontantbidrag till behövande äldre kvinnor.

Vem vilar här?

Upptäck spännande människoöden och känn historiens vingslag! Gå en vandring på Norra kyrkogården och läs om några av dem som fått sin sista vila här. Här hittar du fler intressanta gravar att läsa om.