Foto: Malin Wrigstad/IKON

Integration

Svenska kyrkan i Uddevalla bedriver ett aktivt integrationsarbete. Vi vill bidra till att människor känner sig inkluderade och delaktiga, alla ska få vara med och bygga ett gott samhälle.

Integrationsarbetet är en självklar del av Svenska kyrkan Uddevalla pastorat. Uddevalla är en stad som varit mångkulturell länge. Krigens vågor från olika delar av världen har landat här. De stadsdelar som påverkats mest har varit Dalaberg, Hovhult och Tureborg. Precis som Sverige i övrigt så blev Uddevalla också mer mångkulturellt efter flyktingvågen 2015. Idag är hela Uddevalla en mer mångkulturell stad.

Därför är det viktigt att alla samhällsinvånare skall kunna vara med och bygga ett gott samhälle. Arbeta för att alla skall känna sig inkluderade, delaktiga och bli goda grannar. Ett viktigt uppdrag för oss i Svenska Kyrkan är att vara en del av detta arbete.

Vi som kyrka vill arbeta för att människor inkluderas i våra verksamheter. Ett sätt är att träffas på våra mötesplatser dit alla är välkomna. Vi samarbetar med kommunen, andra organisationer och föreningar för att tillsammans motverka utanförskap.  

Vi vill vara en kyrka som vågar gå mer i Jesu Kristi spår, han som själv var flykting. Att dela vägen och stå upp för alla människors lika värde oavsett allt. Vi tror inte att ensam är stark utan det är tillsammans som vi kan förändra. Därför har vi i Uddevalla pastorat börjat med oss själva och startat en Integrationsgrupp

Vi som arbetar med integration

Kontaktuppgifter till oss som arbetar med integration i Svenska kyrkan Uddevalla pastorat.

Vill du prata med någon?

Välkommen att kontakta oss om du behöver någon att prata med, här hittar du kontaktuppgifter.