Foto: Magnus Aronson /Ikon

Hjälp, stöd och diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att med respekt och genom delaktighet och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Vi finns här för dig när du behöver det.

Två äldre damer samtalar vid matbordet.

​​Kyrkans timme​

​​De som inte längre kan komma till kyrkan och fira gudstjänst ska ändå ha möjlighet att höra Guds ord och sjunga tillsammans. Vi besöker flera äldreboenden och träffar de boende i vardagen. Olika dagar och tider våren 2024, olika äldreboenden ​

Agape World Ministries

Sedan 2013 stöttar Svenska kyrkan/Uddevalla pastorat den ugandiska organisationen Agape World Ministries. Organisationen driver drop-in-center och barnhem för gatubarnen i huvud­staden Kampala. Hjälp oss gärna att göra skillnad!

Andlig vägledning

Vill du få hjälp att se hur Gud visar sin kärlek i din vardag? Vill du utveckla din förmåga att lyssna till ditt hjärta och till Guds hjärta? Då kanske samtal med en andlig vägledare är något för dig. Välkommen att höra av dig.

Behöver du någon att prata med

Ibland hamnar vi i kris. Då kan det vara bra att ha någon att prata med. Men man måste inte vara i kris för att boka ett själavårdssamtal. Det kan också fungera som en friskvård för själen. Välkommen att höra av dig till Svenska kyrkan i Uddevalla.

Besöksgrupp

Vill du engagera dig för att besöka en medmänniska, bryta ensamhet och ge stöd och uppmuntran till andra. Gå med i en besöksgrupp. Hör av dig vid intresse.

Café Basilika

Café Basilika är Dalabergskyrkans café. Basilika är en av världens mest omtyckta kryddor. Den doftar gott. Den mår bra i näringsrik jord. Den trivs i en varm atmosfär, på en solig och vindskyddad plats. Det är något av vad vi vill ge och skapa plats för i vårt café. Tisdagar 16 jan – 25 jun 2024 kl. 15.00, Dalabergskyrkan

Ekonomisk rådgivning och stöd

När livet krisar, krisar ofta även ekonomin. Många skäms när pengarna inte räcker till. Behöver du någon att prata med om din situation? Välkommen att kontakta en diakon i din församling.

Några ungdomar sitter utomhus. En av dem kramar om en liten kille som håller i en basketboll.

Framtiden bor hos oss

Dalabergs församling är en del av nätverket "Framtiden bor hos oss". Nätverket samlar distrikt och församlingar i Svenska kyrkan som verkar i mångreligiösa och mångkulturella stadsdelar. Stadsdelar där det nya samhället och den nya kyrkan tar form.

För personal i NU-sjukvården

Att som sjukhuspersonal ofta möta andras lidande innebär påfrestningar. Ibland blir påfrestningarna i arbete och/eller privatliv övermäktiga. Du som är medarbetare i NU-sjukvården är välkommen till Sjukhuskyrkan på Uddevalla sjukhus för enskilda samtal.

En lila blomma och ett ljus ligger på en broschyr med texten Ord till avsked.

Grupper hos Sjukhuskyrkan NÄL

Ett samtal, någon som lyssnar eller bara en annan människas närvaro kan göra livet lite lättare. Sjukhuskyrkan finns till för alla som besöker och vistas på Näl - patienter, närstående och personal.

Samtalsmottagning och krisstöd

Det kan finnas många anledningar till att vilja ha någon att prata med. Sjukhuskyrkan är beredd att möta alla oavsett livsåskådning. Det kan vara som en ventil i livet eller som stöd när det hänt något allvarligt.

Samtalsstöd hos andra aktörer

I Uddevalla finns många mötesplatser för dig som behöver det. Här hittar du andra platser som du kan vända dig till för att få hjälp och stöd.

Saronhuset

Saronhuset

Saronhuset är sedan 2005 en mötesplats och kyrkornas diakonala centrum i Uddevalla. Hit kan du komma för gemenskap, för att äta lunch eller för att få stöd. 

Sorgegrupper

En sorgegrupp är en enkel och kravlös gemenskap för dig som mist någon närstående. I Uddevalla pastorat finns olika grupper för dig som önskar dela dina tankar och erfarenheter med andra som är i samma situation. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Stöd hos andra kyrkor och religioner

I samband med sjukdom och svårare olyckshändelser aktualiseras ofta de andliga och existentiella frågorna hos dem som drabbas eller deras närstående. Sjukhuskyrkan kan förmedla kontakt med företrädare för olika kristna traditioner och olika religioner.

Stöd till ukrainska flyktingar

Svenska kyrkan samverkar med kommun, frivilligorganisationer och civilsamhälle för att erbjuda hjälp till ukrainska flyktingar i Uddevalla.