Foto: Regina Andersson

Herman Zetterberg

Jurist, justitieminister och president i Svea Hovrätt. 1904–1963

Zetterberg var född på Gustafsberg i Uddevalla, en plats som alltid skulle komma att vara ”hemma” för honom. Zetterberg var jurist och när samlings-regeringen avslutade sitt uppdrag i samband med juli månads utgång 1945, då entledigades folk-partisten Thorwald Bergqvist som justitieminister och ersattes med socialdemokraten Herman Zetterberg. Denne skulle sedan upprätthålla detta utsatta ämbete i tolv år till 1957, ett rekord i sitt slag. Zetterberg fick under sin ämbetstid hantera ett antal uppmärksammade ”affärer” som till exempel Kejne- och Haijbyaffärerna kring hovet, den ständigt bullrande Vilhelm Moberg och 50-
talets spionfrossa som i Sverige kom till uttryck i Enbomsaffären. Fritjof Enbom var en mytoman som serverade säkerhetspolisen en spionkonspiration kring den kommunistiska tidningen Norrskensflamman. Lägg därtill andra utdragna rättsprocesser så förstår vi att 12 år är en lång period. På det privata planet inrymde Zetterbergs liv tragedier, två gånger blev han änkling. De sista sex åren av hans liv så verkade han som president i Svea Hovrätt.

Vem vilar här?

Upptäck spännande människoöden och känn historiens vingslag! Gå en vandring på Norra kyrkogården och läs om några av dem som fått sin sista vila här. Här hittar du fler intressanta gravar att läsa om.