Foto: Anna-Lena Lundqvist

Gudstjänst i Bäve kyrka

Välkommen att fira gudstjänst i Bäve kyrka!

Varje söndag 11.00 firas mässa med lovsång i Bäve kyrka. Under gudstjänsten har vi söndagsskola för barnen.

Ungefär 1 gång i månaden firas gudstjänster som är utformade särskilt för dig med funktionsvariation. Gudstjänsterna arrangeras i samarbete med föreningen FUB. Regelbundet firas också teckenspråkliga gudstjänster i Bäve kyrka. Se kalendern för datum och tider.