Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gudstjänst

Hämta kraft från gemenskap med varandra och med Det heliga. Uddevalla pastorats församlingar har olika gudstjänstprofiler som ger en rik mångfald.

Mässa med lovsång i Bäve kyrka

Varje söndag firas gudstjänst i Bäve kyrka där ordet, lovsången och nattvarden vill hjälpa oss till närmare gemenskap med Gud och med varandra. Sön 27 aug – 31 dec 2023 11.00, Bäve kyrka.

Någon håller i ett pärlarmband.

Dalabergsmässan

Dalabergsmässan är en enklare form av mässa med hög delaktighet och mångfald som vill ge hopp och mening i en trasig värld. I mässan vill vi möta Gud och varandra i en helig och varm atmosfär med plats för både tro och tvivel. Sön 2023 kl. 17:00, Dalabergskyrkan.

Gudstjänst i Lane-Ryrs kyrka

Välkommen att fira gudstjänst i Lane-Ryrs kyrka. Sön 2023 16.00, Lane-Ryrs kyrka.

Gudstjänst i Uddevalla kyrka

Välkommen att fira högmässa eller lyssna till veckopredikan. Sön 11.00 och mån 15.00 2023, Uddevalla kyrka.

Bön i Bäve

Bön är ett samtal med Gud. Du kan be hur som helst och om vad som helst, med ord eller tyst i hjärtat. Du kan också be tillsammans med andra. Hör av dig om du vill veta mer.

Digital bönevandring

Gå en digital bönevandring på Youtube. Både för dig som aldrig har bett en bön förut och för dig som är van att be sedan barnsben. Och för alla andra där emellan. Närsomhelst, där du är.

Ekumeniska bönenätverket

Tillsammans med Uddevallas olika kyrkor samlas vi till bön för vår kommun. Sön 13 aug, 10 sep, 8 okt, 12 nov och 10 dec 2023 19.00, Saronhuset.

Familjegudstjänster

Vi samlas till gudstjänst och bjuder in församlingens barn och deras familjer. Gud vill vara nära och möta oss var och en. Fika före gudstjänsten. Sön 15 okt och 3 dec 2023 16.00, Lane-Ryrs kyrka.

En liten flicka sitter i knät på sin mamma och ler mot en flicka bredvid henne som sträcker fram en docka.

Familjemässa med lovsång

Familjemässa med dopåterträff och bibelutdelning. Sön 22 okt 2023 11.00, Bäve kyrka.

Fördjupande samtal i grupp

Väckte gudstjänsten och predikan ditt intresse och nyfikenhet? Vill du gräva djupare i texterna? Välkommen att vara med och samtala om bibeltexterna och dagens tema. Varannan sön 3 sep – 10 dec 2023 13.00, Bäve kyrka.

Försnack

Vill du vara med i planeringen av Dalabergsmässan? På Försnack läser och samtalar vi om söndagens texter och planerar gudstjänsten. Tis hösten 2023 16.00, Dalabergskyrkan.

Pexels

Gospelkör i Lane-Ryr

Lane-Ryrs Gospelkör är en blandad kör. Det är en kör med god gemenskap och vilja att utvecklas. Ons 6 sep – 17 dec 2023 18.30, Lane-Ryrs församlingshem.

En grupp människor går runt i en stor ring och håller hand.

Gospelmix

Lane-Ryrs Gospelkör gästar Dalabergskören under en inspirerande kördag. Dagen avslutas med musikgudstjänst. Sön 8 okt 2023, Dalabergskyrkan.

I de saligas ängder

Musik, från då och nu, arrangerad för stråkensemble. Sön 26 nov 2023 16.00, Lane-Ryrs kyrka.

Kyrkans timme

De som inte längre kan komma till kyrkan och fira gudstjänst ska ändå ska ha möjlighet att höra Guds ord och sjunga tillsammans. Svenska kyrkan i Uddevalla besöker flera äldreboenden varje vecka och träffar de boende i deras vardag. Olika dagar hösten 2023, flera olika platser.

Lane-Ryrs barnkörer

Barns röster klingar ljusa och vackra. Att få uppleva sin egen och andras röster i en kör är stort! Sång och musik skapar gemenskap! Ons 6 sep – 3 dec 2023 13.00 och 14.30, Lane-Ryrs församlingshem

Ett smalt träkors. I bakgrunden syns en gitarrist och en sångare uppträda på en liten scen.

Lovsångshelg

Vill du sjunga ut din glädje, förtvivlan, hopp eller ånger? Vill du lära känna Gud och hans församling ännu bättre? Vill du att någon ber för dig eller med dig? Välkommen till två unika tillfällen i Bäve kyrka! Barnen får som vanligt sin egen samling på söndagen, i söndagsskolan. Efter båda samlingarna finns det möjlighet att fortsätta gemenskapen vid fikat. 7-8 okt 2023, Bäve kyrka.

Middagsbön och sopplunch

Middagsbön, soppa, gemenskap och ett program med bland annat sång och musik. Här får både kropp och själ sitt. Varannan ons 30 aug – 6 dec 2023 12.00, Bäve kyrka.

Mässa med lovsång med Embraced

Söndagen efter Alla helgons dag är temat Vårt evighetshopp, Sön 5 nov 2023 11.00, Bäve kyrka.

Oasen – lovsång i Bäve

Oasen är platsen där törsten möter källan. Vi samlas i enkelhet för att ställa in vår inre kompass, att påminna oss om verkligheten enligt kyrkans bekännelse: att Gud är skaparen, försonaren och livgivaren av allt! Vi sjunger sånger till Gud, uttrycker vår tacksamhet, bön och längtan. Du får delta på det sätt du vill. Onsdagar 2023 kl. 19.00-20.00, Bäve kyrka.

Omtyckta psalmer och sånger

Välkända psalmer och sånger där vi bjuds in att sjunga med! Ett musikaliskt urval där kända melodier och texter skapar igenkänningens glädje. Sön 29 okt 2023 16.00, Lane-Ryrs kyrka.

Söndagsskola

På söndagar, i samband med gudstjänsten, är du välkommen till söndagsskola. Tillsammans firar vi gudstjänst på barnens språk och är kreativa och aktiva. Vi brukar pyssla, leka och sjunga tillsammans. Sön 13 aug – 17 dec 2023 11.00, Bäve kyrka och Uddevalla kyrka.

Tänk om det varit jag – ett ovanligt vanligt julspel

Vad skulle du svara om du en helt vanlig dag fick besök av en ovanlig varelse som gav dig i uppdrag att rädda världen? Hade du sagt ja? Sön 24 dec 2023 11.00, Bäve kyrka.

Ungdomsmässa Dalaberg

Enkel ungdomsmässa i Dalabergskyrkan med mycket musik och mysig stämning. Ungdomsmässan är konfirmandernas och ungdomarnas egen form av gudstjänst. Sön 15 okt, 12 nov och 10 dec 2023 17.00, Dalabergskyrkan.

Vardagsgudstjänst för barn och vuxna

Till vardagsgudstjänst bjuds barn och vuxna i olika åldrar in för att fira en enkel gudstjänst på barnens villkor. Ett tillfälle och en stund i vardagen av gemenskap med andra och i närhet med Gud. mån 27 nov 2023 9.30 och Tis 28 nov 17.00,Lane-Ryrs kyrka.

Webbandakter

Ta del av inspelade andakter från våra kyrkor.

Närbild på en ängel som hänger i granen.

Vi sjunger in julen

I den bästa kombination av tradition och förnyelse samlas vi för att i musik och sång ta del av julens budskap. Julstämning med levande ljus, sång, musik och gemenskap – det här blir en värdefull stund för oss alla, oavsett ålder, att välkomna Jesusbarnet i våra hjärtan. Sön 17 dec 2023 16.00, Lane-Ryrs kyrka.

Änglakul

Festlig barn- och familjeaktivitet med teater, show, tävling, sång och mycket mer. Var med om en häftig upplevelse med betoning på ljus, hopp, glädje och att vi alla är Guds barn. Lör 28 okt 2023 15.30, Uddevalla kyrka.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

Lyssna till söndagens predikan

Här kan du lyssna på senaste söndagens predikan från Uddevalla kyrka.

Skicka in en bön eller tänd ett ljus

Här kan du skicka in en bön eller be oss tända ett ljus i kyrkan. Vi ber för ditt böneämne och tänder ljus i kyrkans ljusbärare.