En lila blomma och ett ljus ligger på en broschyr med texten Ord till avsked.
Foto: Kristin Lidell

Grupper hos Sjukhuskyrkan NÄL

Ett samtal, någon som lyssnar eller bara en annan människas närvaro kan göra livet lite lättare. Sjukhuskyrkan finns till för alla som besöker och vistas på Näl - patienter, närstående och personal.

Sjukhuskyrkan kan bistå med hjälp och stöd och/eller andakt vid avsked i samband med dödsfall. Avsked kan ske på avdelning eller vid avskedsrummet som ligger i anslutning till bårhuset. 

Avskedsrum ska bokas hos obduktionsteknikerna som nås via växeln på telefon 010-435 00 00.

Tänk på att det är lika viktigt för barn och ungdomar att få ta avsked av den döde. Även ett mycket litet barn förstår/anar mer än vi ofta tror. Vid Avskedsrummet finns det ett angränsande rum som ger möjlighet att pausa, samtala, leka eller vänta i. Sjukhuskyrkans personal har erfarenhet och utbildning i att möta barn och ungdomar som drabbats. Du är välkommen att ringa oss för att rådfråga.

Sök Sjukhuskyrkan via växeln på telefon 010-435 00 00.
 
Sorgegrupper – det finns en läkande kraft att få dela sin sorg med andra som har mist partner, förälder, syskon eller barn. Sjukhuskyrkans sorgegrupper är öppna för alla som har en anknytning till sjukhuset, oavsett tro eller livsåskådning.

Saknar Du en grupp för Dig – ta kontakt med Din församling!

Leva- vidaregrupp för föräldrar som förlorat små barn

Denna grupp riktar sig till Dig/Er som förlorat barn i anslutning till förlossningen och upp till ca 1 års ålder.

Gruppen träffas 5 gånger i Lextorpskyrkan, Trollhättan. Huvudsyftet är att ge er föräldrar möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter av ett litet barns död, hur familjen och livet påverkas.

På Alla Helgons Dag anordnas i Skogshöjdens kyrka en Minnesgudstjänst kl.16.00 med förbön och ljuständning för dessa barn.

Sjukhuskyrkans kontaktperson:
Agneta Glemme
010-435 65 62 
agneta.glemme@vgregion.se


Stödgrupp för barn och ungdomar som mist närstående

Vi inbjuder, tillsammans med Vänersborgs församling, till en stödgrupp för barn/ungdomar i skolåldern (7-17 år) som förlorat någon nära.

Att möta andra som vet hur det är – kan kännas skönt! I lek, bild, ord och samtal beroende på ålder ger vi uttryck för sorg och saknad. Vi pratar om det som blivit annorlunda efter dödsfallet. Dödsfallet kan ligga nära i tiden eller långt tillbaka.    

Gruppen leds av Maria Zetterlund, ungdomsdiakon. Maria har stor erfarenhet i att möta barn och ungdomar i sorg.

Under grupptiden finns det möjlighet för medföljande vuxen/vuxna att delta i gruppsamtal. Stödgruppen träffas under en termin, ca 8 gånger. Plats meddelas inför varje termin.             

Sjukhuskyrkans kontaktperson:
Maria Zetterlund
0520-47 29 51
maria.zetterlund@svenskakyrkan.se

 
Leva vidare-grupp, SPES, För dig som mist någon i din närhet genom självmord.

När någon har tagit sitt liv...

Plötsligt rasar världen samman. När någon i ens närhet tar sitt liv, drabbas man av något av det värsta man kan råka ut för. I ett slag förändras livet totalt för att aldrig bli detsamma igen. Många delar tyvärr denna erfarenhet. Du är inte ensam med känslor av smärta, ångest, skuld och ilska...

Samtalsgruppen för efterlevande är öppen för alla som förlorat någon närstående genom suicid.

Samtalen kan handla om sorg, skuld, frågor, ilska mot människor och kanske mot Gud. Ni delar en gemensam erfarenhet som kan göra det lättare att förstå och kan stötta varandra.

Vi träffas varannan vecka. Gruppen öppnas upp för nya deltagare med jämna mellanrum. Du introduceras genom att träffa någon av samtalsledarna först. Gruppen leds av Lars Johansson, sjukhuspastor och Birgitta Simson, diakon.

Sjukhuskyrkans kontaktperson:
Lars Johansson
010-435 65 63
lars.e.johansson@vgregion.se  

SPES: Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd
 

Stödgrupp för dig som förlorat ett barn

Att förlora ett barn oavsett ålder är tungt, många föräldrar uttrycker att det är i ”fel ordning”. Ibland känns livet tungt och i sorgen blir du tömd på egna krafter. I gruppen kan du dela erfarenheter och sätta ord på sorgen. I delandet får man kraft att orka en dag till.

Gruppen är till för dig som har mist ett barn från ett år upp till vuxen ålder.
Gruppen träffas vid fyra tillfällen.

Sjukhuskyrkans kontaktperson:
Ulrika Svensson
010-435 65 64 alt. 0520-47 29 38
ulrika.a.svensson@vgregion.se