Gravstenar och säkerhet

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat. Kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen.

 

Kyrkogårdsförvaltningens uppdrag är att regelbundet besiktiga gravstenarna så att varken människor eller gravstenen i sig kommer till skada.

Gravrättsinnehavaren meddelas och uppmanas att åtgärda bristerna på gravstenen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen och bekostar en återmontering av gravstenen om det blir nödvändigt. Återlämnade och kulturhistoriskt värdefulla gravstenar har däremot kyrkogårdsförvaltningen fullt ansvar för.

En gravsten som bedöms som farlig måste tillfälligt åtgärdas av kyrkogårdsförvaltningen, till exempel genom att läggas ned. Gravrättsinnehavaren har sedan ansvaret att stenen åtgärdas. 

En gravplats måste inte ha en gravsten. Gravrätten kan därför behållas även om gravstenen avlägsnats. Plantering eller annan utsmyckning behöver inte tas bort.

Ibland läggs osäkra gravstenar ner för att inte utgöra en fara. Om du ser en liggande gravsten kan det bero på något av följande:

  • Kyrkogårdsförvaltningen letar efter gravrättsinnehavare men har inte lyckats få kontakt.
  • Kyrkogårdsförvaltningarna arbetar för att lösa problemet med den osäkra gravstenen.
  • Gravrättsinnehavare har uppmärksammats på problemet men ännu inte åtgärdat gravstenen.