Kyrkogårdsarbetare trimmar gräset på Sigelhults kyrkogård.
Foto: Simeon Olander

Gravskötsel

Här hittar du information om de skötselpaket som kyrkogårdsförvaltningen erbjuder. Inklusive prislista samt information om hur du beställer gravskötsel.

Så kan gravplatsen skötas

För dig som inte vill eller kan sköta gravplatsen själv erbjuder kyrkogårdsförvaltningen skötselpaket i olika omfattning. I paketen ingår till exempel plantering, vattning, ogräsrensning och granris. Utöver skötselpaket erbjuder vi tvätt och påfyllning av grus. Du kan även beställa utläggning av vinterkrans, ljuständning, ljung och påskliljor. I prislistan hittar du alla våra paket och tjänster. Det är möjligt att betala in en större summa och teckna ett avräkningsavtal.

Beställning

Beställ gravskötsel smidigt och enkelt via www.svenskagravar.se Där kan du söka efter graven med hjälp av den gravsattes namn. När du hittat rätt grav, klicka på namnet och välj sedan Beställ gravskötsel.  

Det går även bra att beställa gravskötsel via telefon, du hittar kontaktuppgifter i rutan nedan.

Datum att ha koll på

  • Våra skötselavtal gäller från 1 april till allhelgonahelgen
  • Påsklilja i kruka beställs senast en vecka före långfredag för att garantera utsättning till påsk.
  • Ljung beställs senast 25 oktober. 

Årsskötsel

Årsskötsel innebär en årlig betalning av det aktuella skötselavtalet.
I början av varje år skickas en faktura för de tjänster som man har beställt. Fakturan är en så kallad förskottsfaktura vilket innebär att den fungerar som ett årligt avtal. Om betalningen uteblir så upphör också avtalet. Fakturan fungerar på så vis som ett erbjudande och om inga önskemål om ändring av skötselavtalet kommer in till oss gäller samma avtal löpande ett år i taget.

Avräkningsavtal

När det gäller avräkningsavtal betalar man en summa som uppskattningsvis ska täcka de antal år man vill att skötselavtalet ska gälla. Eftersom den ekonomiska utvecklingen inte går att förutspå kan vi inte garantera att skötselavtalet ska gälla för ett exakt antal år. Det minsta belopp man kan betala in är 3.000 kr och det högsta beloppet är 25.000 kr. Avtalet kan inte sägas upp.

Ett avräkningskonto öppnas när pengarna sätts in och varje år skickas ett saldobesked ut med specificering av skötselkostnaden. Grundgarantin är att avtalet gäller så länge det finns pengar kvar på kontot. Gravrättsinnehavaren meddelas när pengarna tagit slut och kontot avslutas. Den som så vill kan naturligtvis teckna ett nytt skötselavtal igen. 

Priser

Prislista för tjänsterna hittar du här

Skötselpaket

Gräsputs

Puts av gräskant runt sten eller rabattyta (trimmas varannan vecka). 424 kr

Grund

Allt som ingår i Gräsputs men även: bortplockning av blommor i vas, ogräsrensning och vattning, skötsel av sammanhängande gräsyta eller grusad yta. 1 091 kr

Standard

Allt som ingår i Grund men även: vår- och sommarplantering, granris till allhelgonahelgen.

Lilla 1 455 kr
Mellan 1 697 kr
Stora 1 940 kr

Perenn

Allt som ingår i Grund men även: plantering av perenna växter som är vackra i många år framöver. Skötseln tecknas och faktureras för tre år. Årskostnad inom parentes. I paketet ingår fleråriga växter som är särskilt utvalda för att dra till sig bin och fjärilar. På så sätt bidrar växterna till den biologiska mångfalden samtidigt som de är vackra i flera år framöver.

Lilla 3 672 (1 224) kr
Mellan 4 015 (1 339) kr
Stora 4 360 (1 454) kr

Blomurna på stenplatta*

Vår- och sommarplantering, puts av gräskant. 1 091 kr
* För gravar med stenplatta eller grusbädd istället för rabatt. Stilren urna, oftast i zink, ingår.

Tillval:

Tvätt

Tvätt av gravanordning 728 kr
Tvätt av gravanordning med ram 1 091 kr
Påfyllnad av grus (singel), pris per kbm 728 kr

Övrigt

Vinterkrans 302 kr
Påsklilja i kruka 121 kr
Ljung (per planta) 121 kr
Arbetskostnad per timme 364 kr
Ljuständning (lån av lykta ingår) 89 kr

Vill du veta mer? Kontakta gärna kyrkogårdsförvaltningen!

Telefon: 0522 64 21 10
Telefontider: Vardagar 10.00-12.00, tisdagar även 15.00-16.30
Om helg infaller på en vardag håller vi stängt.

E-post: uddevalla.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Adress
Kyrkogårdsförvaltningens expedition finns på Sigelhults kyrkogård.
Besöksadress: Sigelhultsvägen 51
Postadress: Box 262, 451 17 Uddevalla

Expeditionen är öppen för besök:
Mån-tor 10.00-16.00 
Fre 10.00-14.00
Om helg infaller på en vardag håller vi stängt.