Närbild på en gravsten med ett kors.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravskick och gravplats

Här kan du läsa mer om begravningsavgiften, olika typer av gravar, säkerhet kring gravstenar samt få svar på vanliga frågor.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften täcker kostnader kring gravsättning för alla som är folkbokförda i Sverige. Avgiften täcker allt som behövs för att genomföra gravsättning, till exempel skötsel av kyrkogårdar, tillhandahålla lokaler och att det finns tillräckligt antal gravplatser.

Två kyrkogårdsarbetare arbetar med att gräva en grav på Sigelhults begravningsplats.

Begravningsombud

Svenska kyrkan har hand om begravningsverksamhet och begravningsplatser för alla som är folkbokförda i Sverige. Att kyrkan sköter det uppdraget på rätt sätt granskas av oberoende begravningsombud.

Gravrätt och gravbrev

Gravrätt kallas det när en bestämd gravplats på en kyrkogård upplåts till någon för gravsättning. Gravrätten får bara utövas av den som i gravboken eller gravregistret är antecknad som innehavare av gravrätten.

Gravskick

På våra sex begravningsplatser förekommer olika typer av gravar. Här kan du läsa mer om de olika gravtyperna, de så kallade gravskicken.

Gravstenar och säkerhet

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat. Kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen.

Flygfoto över grönskande kyrkogård

Letar du efter en grav?

Här finns flera resurser där du kan söka information om gravar och gravsatta, på ett stort antal kyrkogårdar runt om i landet.

Skyltar vid gravplatser

För att komma i kontakt med gravrättsinnehavare använder sig kyrkogårdsförvaltningen bland annat av skyltar vid gravplatserna.

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på vanligaste frågorna som rör begravningsverksamheten. Hittar du inte svaret på det du söker är du välkommen att kontakta oss.

Året på kyrkogården

Det finns mycket att ta hand om på våra kyrkogårdar, allt från snöröjning till beskärning och kransutläggning. Här kan du läsa om det arbete vi gör och vid vilken tid på året som vi gör vad.