Foto: Simeon Olander

Gertrud Zachau

Progressiv gymnastikdirektör. 1872-1953

Gertrud föddes i ett radikalt akademikerhem i Vänersborg. Fadern Svante Bergman var rektor i staden, han var författare och opinionsbildare.Modern Ida engagerade sig i frågan om kvinnans rättigheter i samhället. Även dottern kom att på många plan utmana samhällets ålderdomliga, patriarkala strukturer. Hon var intresserad av idrott och friluftsliv och verkade för kvinnors möjligheter att både delta i träningsaktiviteter samt att tävla. Gertrud var också bland den första generationen av kvinnor att utbilda sig till gymnastikdirektör. En viktig delfråga var kvinnors möjlighet att få klä sig ändamålsenligt i samband med rörelse och idrottande, inga huvudschalar, korsetter, snörliv eller fotsida klänningar.

1895, vid 33 års ålder gifter hon sig med den sju år äldre tändsticksfabrikören Arthur Zachau i Uddevalla. För sin tid var företaget progressivt, med tidiga kollektivavtal, matsal för de anställda och olika stödinsatser under de svåra krisåren i början på 1900-talet. Gertrud skulle även som gift fortsätta sitt arbete inom den kvinnliga rösträttsrörelsen. Gertrud flyttade efter makens död 1928 till Stockholm, men förenades efter sin bortgång 1953 med honom i familjegraven här i Uddevalla. En dotter till Arthur och Gertrud var konstnärinnan Gulli Zachau Hagberg.

Vem vilar här?

Upptäck spännande människoöden och känn historiens vingslag! Gå en vandring på Norra kyrkogården och läs om några av dem som fått sin sista vila här. Här hittar du fler intressanta gravar att läsa om.