Uddevalla församlingsråd

Ledamöter:

 • Lillemor Fridlund, ordf
 • Margareta Hedman
 • Morgan Lindskog
 • Göte Olsson
 • Arne Olsson
 • Anders Brattgård, v ordf
 • Lisbeth Skoglar
 • Kjell Nordengård
 • Lotta Olsson, verksamhetschef

Ersättare:

 • (Amanda Seguel Hansson)
 • (Ellen Lagerqvist)
 • Helena Andersson
 • (Elias Abou-Hamad)
 • Ulla Härle

Hör gärna av dig med frågor eller synpunkter!

Lillemor Fridlund, ordf
tel: 0768 66 92 53
e-post: lillemorfridlund@hotmail.com

Vår uppgift

I församlingsråden kan människor med hjärta och engagemang för sin kyrka och församling få möjlighet att bidra till, utveckla och på olika vis värna om församlingens verksamheter, gudstjänster och lokaler.