Dalabergs församlingsråd

I församlingsråden kan människor med engagemang för sin kyrka och församling få möjlighet att bidra till församlingens verksamheter.

Ledamöter:

 • Birgitta Albertsson, ordförande
 • Lill Marsh
 • Katharina Garcia Blüme
 • Rose-Marie Utgren, vice ordförande
 • Oliver Horlitz
 • Lena Fernbratt
 • Elisabeth Severius
 • Eva Nilsson
 • Catarina Svensson Brodén/Lasse Berndes

Ersättare:

 • Gabriella Lugnberg
 • Anna-Clara Geidvik

Hör gärna av dig med frågor eller synpunkter!

Du når oss på e-post: uddevalla.pastorat@svenskakyrkan.se, skriv Dalabergs församlingsråd i ämnesraden.

Vår uppgift 

I församlingsråden kan människor med hjärta och engagemang för sin kyrka och församling få möjlighet att bidra till, utveckla och på olika vis värna om församlingens verksamheter, gudstjänster och lokaler.