Bäve församlingsråd

Ledamöter:

 • Eva Svernling, ordf

 • Birgit Olofsson, v ordf
 • Siv Malmstedt

 • Anna-Stina Borlinger

 • Mona Olsson

 • Sylvia Wide

 • Christina Ekstrand

 • Robert Remiers

 • Johan Birging, verksamhetsansvarig 

Ersättare

 • Jenny Hultgren Korkis

 • Otto Reimers

 • Hanna Josefsson

 • Elisabeth Strid

Vår uppgift

I församlingsråden kan människor med hjärta och engagemang för sin kyrka och församling få möjlighet att bidra till, utveckla och på olika vis värna om församlingens verksamheter, gudstjänster och lokaler.